Quite crazy... not so crazy...


Photo

Sep 2, 2014
@ 9:16 pm
Permalink


Photo

Aug 31, 2014
@ 9:07 pm
Permalink


Photo

Aug 31, 2014
@ 9:06 pm
Permalink


Photo

Aug 28, 2014
@ 1:49 pm
Permalink

[Mỗi ngày một vài chuyện]Trong lúc thư giãn thì thấy trên Facebook nó hiện cái tin này. Thật tình thì cái tin thế này đăng trên Haivl nên mình cũng chẳng quan tâm đến độ chính xác và chân thật của nó. Nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ rằng hình như cái chữ DKM này đang được phổ biến rất rộng rãi.Sáng nay ngồi bên cạnh 2 thằng, trông non lắm, có vẻ là chủ hàng, hay đại loại như thế. Hình như hai thằng này kiêm luôn cả công việc làm banh (tức là bắt độ đá banh qua mạng), và cầm đồ. Ngồi cả buổi, nghe điếc cả tai, mỗi một câu đưa ra là một cái DKM.Nghĩ thoáng chút, hai thằng sàng sàng nhau, mà nó DKM nhau thì chắc là mấy bà già ở nhà cũng "nhột" lắm. Chưa tỉnh hẵn thì một thằng có vợ gọi, nghe nó bảo thế. Nó nói vài câu với vợ nó, thì nó DKM con vợ nó. Hóa ra thằng này giỏi hơn thằng kia… mẹ con nhà vợ nó, nó "quất" cả.Ngẫm lại mới thấy, phải chăng đó gọi là văn hóa?P/S: Xin đừng comment những nội dung là "vô văn hóa" hay "không có văn hóa" gì nhé. Mình chúa ghét ai dám bảo là vô văn hóa hay không có văn hóa, vì đơn giản đến phim sex cũng được gọi là văn hóa cơ mà… (nguyên văn: văn hóa phẩm đồi trụy)… thì suy ra là vẫn có văn hóa nhưng văn hóa kiểu gì mà thôi.
Liên kết: haivl.com

[Mỗi ngày một vài chuyện]

Trong lúc thư giãn thì thấy trên Facebook nó hiện cái tin này. Thật tình thì cái tin thế này đăng trên Haivl nên mình cũng chẳng quan tâm đến độ chính xác và chân thật của nó. Nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ rằng hình như cái chữ DKM này đang được phổ biến rất rộng rãi.

Sáng nay ngồi bên cạnh 2 thằng, trông non lắm, có vẻ là chủ hàng, hay đại loại như thế. Hình như hai thằng này kiêm luôn cả công việc làm banh (tức là bắt độ đá banh qua mạng), và cầm đồ. Ngồi cả buổi, nghe điếc cả tai, mỗi một câu đưa ra là một cái DKM.

Nghĩ thoáng chút, hai thằng sàng sàng nhau, mà nó DKM nhau thì chắc là mấy bà già ở nhà cũng "nhột" lắm. Chưa tỉnh hẵn thì một thằng có vợ gọi, nghe nó bảo thế. Nó nói vài câu với vợ nó, thì nó DKM con vợ nó. Hóa ra thằng này giỏi hơn thằng kia… mẹ con nhà vợ nó, nó "quất" cả.

Ngẫm lại mới thấy, phải chăng đó gọi là văn hóa?

P/S: Xin đừng comment những nội dung là "vô văn hóa" hay "không có văn hóa" gì nhé. Mình chúa ghét ai dám bảo là vô văn hóa hay không có văn hóa, vì đơn giản đến phim sex cũng được gọi là văn hóa cơ mà… (nguyên văn: văn hóa phẩm đồi trụy)… thì suy ra là vẫn có văn hóa nhưng văn hóa kiểu gì mà thôi.

Liên kết: haivl.com


Photo

Aug 27, 2014
@ 1:15 am
Permalink


Photo

Aug 25, 2014
@ 12:16 pm
Permalink
11,819 notes

just-appearances:

PANDA *o*

just-appearances:

PANDA *o*

(via thesenseicorner)


Photo

Aug 25, 2014
@ 12:15 pm
Permalink
1,024 notes

(Source: shalala-love, via follow-me-i-follow-back)


Photo

Aug 25, 2014
@ 12:14 pm
Permalink
2,384 notes

(Source: cute-overload, via follow-me-i-follow-back)


Photo

Aug 25, 2014
@ 12:14 pm
Permalink
18,315 notes

(Source: mylenechung.vsco.co, via follow-me-i-follow-back)


Photo

Aug 25, 2014
@ 12:09 pm
Permalink
529 notes

(Source: amysbubble, via follow-me-i-follow-back)